Table with pencils, iphone and books

Exceltips

Vi tar dig vidare med smarta tips och trix från våra kursledare

Smarta kortkommandon

1
AutoSumma
Alt+Shift+0 (Alt+=)
2
Avsluta Excel
Alt+F4
3
Fet stil
Ctrl+F
4
Formatera celler
Ctrl+1
5
Föregående blad
Ctrl +PgUp 
6
Hoppa till ”sista cellen”
Ctrl+End
7
Hoppa till A1
Ctrl+Home
8
Infoga dagens datum
Chrl+Shift+;
9
Infoga funktion
Shift+F3
10
Infoga nytt kalkylblad
Shift+F11 
11
Infoga rad/kolumn
Ctrl++ (Plus)
12
Klipp ut
Ctrl+X
13
Klistra in
Ctrl+V
14
Klistra in Namn
F3
15
Kopiera
Ctrl+C
16
Kursiv stil
Ctrl+K
17
Markera alla använda celler
Ctrl+Home | Ctrl+Shift+End
18
Markera allt
Ctrl+A
19
Markera kolumn
Ctrl+Mellanslag
20
Markera med tangentbordet
Ctrl+Shift+Piltangenter
21
Markera rad
Shift+Mellanslag
22
Ny arbetsbok
Ctrl+N
23
Nästa blad
Ctrl+PgDn
24
Omvandla en cellreferens till absolut
F4
25
Radbyte i en cell
Alt+Enter
26
Redigera i en cell
F2
27
Skapa en lista/tabell av markerade celler
Ctrl+T
28
Snabbfyllning
Ctrl+E
29
Spara
Ctrl+S
30
Spara som
F12
31
Stäng arbetsbok
Ctrl+W
32
Ta bort rad/kolumn
Ctrl+- (Minus)
33
Understruken stil
Ctrl+U
34
Ångra
Ctrl+Z
35
Öppna
Ctrl+F12 eller Ctrl+O

Teasers

Snabbfyllning

I den här lektionen visar vi hur med verktyget "snabbfyllning” kan ersätta många av Excels andra funktioner

OM-funktioner

I den här lektionen visar vi hur vi skapar en funktion som innehåller flera om - funktioner

ARBETSDAGAR-funktionen

I denna lektion lär vi oss ARBETSDAGAR –funktionen som returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar

PREDIKTION –funktionen

I den här lektionen lär vi oss PREDIKTION –funktionen som prognostiserar nästa värde baserat på historik

Pivotdiagram

I den här lektionen lär vi oss hur man sorterar en pivottabell manuellt.

Pivottabeller - sortera

I den här lektionen lär vi oss hur skapar ett pivotdiagram.

VLOOKUP i Power Query

I den här lektionen lär vi oss VLOOKUP i Power Query genom att koppla tabeller.

FILTER-funktionen

I den här lektionen lär vi oss FILTER-funktionen

Relationer

I den här lektionen lär vi oss att skapar relationer mellan tabeller i Power Pivot

Quick measure

I den här lektionen lär vi oss att skapa ett mått med Quick Measure.

Publicera rapport på webben

Vi kan även publicera våra rapporter på webben i Power BI, vilket vi lär oss i denna lektion.

Klasser

I denna lektion bekantar vi oss med objektorienterad programmering genom att skapa klasser.

Gruppering i Power Query

I denna lektion lär vi oss använda gruppering i Power Query.

KPI

I den här lektionen lär vi oss att skapa en Key Performance Indikator (KPI) i Power Pivot

Har du frågor? Ta kontakt med mig!

Proffesional woman
Specioza Namusoke
Projektledare
hej@excelskolan.se
Excelskolan c/o IC Training Sweden AB
Confex Sverige AB,
c/o View Group
Box 17233
104 62 Stockholm
Telefon: 031-10 56 78
Följ oss
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tack for din anmälen
Oops! Something went wrong while submitting the form.