Menu iconMenu icon
Table with pencils, iphone and books

Exceltips

Vi tar dig vidare med smarta tips och trix från våra kursledare

Jag finns här för dig - kontakta mig gärna!

Proffesional woman
Specioza Namusoke
Kurskoordinator
hej@excelskolan.se

Exceltips

Tvinga fram numeriska värden

Det händer ibland vid import av data att Excel inte tolkar siffror som tal. Här är en snabb lösning.

 1. Kopiera en tom cell
 2. Markera de numeriska cellerna
 3. Använd kortkommandot Ctrl+Alt+V för att öppna dialogrutan Klistra in special
 4. Markera alternativet Addera och bekräfta.

Summera flera blad

Vill du snabbt summera ett intervall av blad med samma datastruktur till ett nytt blad?

 1. Aktivera det blad där du vill skapa summor och klicka i en cell
 2. Klicka på knappen Autosumma
 3. Klicka på första fliken som ska ingå i bladintervallet
 4. Klicka på motsvarande cell som på summabladet
 5. Håll ned Skift och klicka på sista fliken som ska ingå i bladintervallet och tryck på Enter
 6. Kopiera formeln.

Formatera alla formelceller

Vill du snabbt formatera alla formelceller på ett kalkylblad?

 1. Med markören i en cell tryck på funktionstangenten F5 och klicka på knappen Special
 2. Markera alternativet Formler och bekräfta
 3. Formatera de markerade cellerna.

Standarddiagram

Vill du snabbt skapa ett standarddiagram?

 1. Markera det område som ska illustreras
 2. Tryck på funktionstangenten F11 för att skapa ett standarddiagram på eget blad.
 3. Använd kortkommandot Alt+F1 om du i stället vill ha ett inbäddat diagram.

Utskriftsformat

Vill du snabbt tillämpa samma sidformatering (som sidhuvud, marginaler etc.) på ett annat blad?

 1. Aktivera det blad vars sidformatering du vill tillämpa på ett annat blad
 2. Använd kortkommandot Ctrl+P för att förhandsgranska
 3. Klicka på länken Utskriftsformat längst ner på skärmen och bekräfta
 4. Tryck på Escape för att lämna förhandsgranskningen
 5. Växla till det blad som du vill formatera (bladet kan finnas i en annan arbetsbok) och tryck på funktionstangenten F4.

Vill du lära dig mer genom våra klassrumskurser?
Se vårt utbud här >>

Smarta kortkommandon

1
AutoSumma
Alt+Shift+0 (Alt+=)
2
Avsluta Excel
Alt+F4
3
Fet stil
Ctrl+F
4
Formatera celler
Ctrl+1
5
Föregående blad
Ctrl +PgUp 
6
Hoppa till ”sista cellen”
Ctrl+End
7
Hoppa till A1
Ctrl+Home
8
Infoga dagens datum
Chrl+Shift+;
9
Infoga funktion
Shift+F3
10
Infoga nytt kalkylblad
Shift+F11 
11
Infoga rad/kolumn
Ctrl++ (Plus)
12
Klipp ut
Ctrl+X
13
Klistra in
Ctrl+V
14
Klistra in Namn
F3
15
Kopiera
Ctrl+C
16
Kursiv stil
Ctrl+K
17
Markera alla använda celler
Ctrl+Home | Ctrl+Shift+End
18
Markera allt
Ctrl+A
19
Markera kolumn
Ctrl+Mellanslag
20
Markera med tangentbordet
Ctrl+Shift+Piltangenter
21
Markera rad
Shift+Mellanslag
22
Ny arbetsbok
Ctrl+N
23
Nästa blad
Ctrl+PgDn
24
Omvandla en cellreferens till absolut
F4
25
Radbyte i en cell
Alt+Enter
26
Redigera i en cell
F2
27
Skapa en lista/tabell av markerade celler
Ctrl+T
28
Snabbfyllning
Ctrl+E
29
Spara
Ctrl+S
30
Spara som
F12
31
Stäng arbetsbok
Ctrl+W
32
Ta bort rad/kolumn
Ctrl+- (Minus)
33
Understruken stil
Ctrl+U
34
Ångra
Ctrl+Z
35
Öppna
Ctrl+F12 eller Ctrl+O
Vill du lära dig mer genom våra klassrumskurser?
Se vårt utbud här >>

Teasers

Snabbfyllning

I den här lektionen visar vi hur med verktyget "snabbfyllning” kan ersätta många av Excels andra funktioner

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Excel Grundläggande
E-learning - videokurs:
Excel Bas
OM-funktioner

I den här lektionen visar vi hur vi skapar en funktion som innehåller flera om - funktioner

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Excel Grundläggande
E-learning - videokurs:
Excel Bas
ARBETSDAGAR-funktionen

I denna lektion lär vi oss ARBETSDAGAR –funktionen som returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Excel Fortsättning
E-learning - videokurs:
Excelfunktioner fördjupning
PREDIKTION –funktionen

I den här lektionen lär vi oss PREDIKTION –funktionen som prognostiserar nästa värde baserat på historik

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Excel Fortsättning
E-learning - videokurs:
Excelfunktioner fördjupning
Pivotdiagram

I den här lektionen lär vi oss hur man sorterar en pivottabell manuellt.

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Pivottabeller och rapportering i Excel
E-learning - videokurs:
Pivottabeller Fördjupning
Pivottabeller - sortera

I den här lektionen lär vi oss hur skapar ett pivotdiagram.

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Pivottabeller och rapportering i Excel
E-learning - videokurs:
Pivottabeller Fördjupning
VLOOKUP i Power Query

I den här lektionen lär vi oss VLOOKUP i Power Query genom att koppla tabeller.

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Power Query för Excel
E-learning - videokurs:
Power Query Bas
FILTER-funktionen

I den här lektionen lär vi oss FILTER-funktionen

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Pivottabeller och rapportering i Excel
E-learning - videokurs:
Power Pivot och Dax
Relationer

I den här lektionen lär vi oss att skapar relationer mellan tabeller i Power Pivot

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Pivottabeller och rapportering i Excel
E-learning - videokurs:
Power Pivot och Dax
Quick measure

I den här lektionen lär vi oss att skapa ett mått med Quick Measure.

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
E-learning - videokurs:
Power BI Bas
Publicera rapport på webben

Vi kan även publicera våra rapporter på webben i Power BI, vilket vi lär oss i denna lektion.

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
E-learning - videokurs:
Power BI Bas
Klasser

I denna lektion bekantar vi oss med objektorienterad programmering genom att skapa klasser.

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
E-learning - videokurs:
Python Bas
Gruppering i Power Query

I denna lektion lär vi oss använda gruppering i Power Query.

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Power Query för Excel
E-learning - videokurs:
Excel för inköpare och logistiker
KPI

I den här lektionen lär vi oss att skapa en Key Performance Indikator (KPI) i Power Pivot

Lär dig mer via våra kurser:
Lärarledd kurs - klassrum/digitalt via Zoom:
Pivottabeller och rapportering i Excel
E-learning - videokurs:
Excel för inköpare och logistiker
Vill du lära dig mer genom våra lärarleddakurser - klassrum/digitalt via Zoom?
Se vårt utbud här >>
Excelskolan c/o IC Training Sweden AB
Kungsportsavenyn 37, 411 36 Göteborg
Telefon: 031-10 56 78
Följ oss
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tack for din anmälen
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 Professionell kvinna
Har du frågor? Ta kontakt med mig!
Specioza Namusoke
Projektledare