Pris:
2995
kr (exkl. moms)
TIlL ANMÄlAN

Excelfunktioner fördjupning

Lär dig programmets viktigaste funktioner så att du kan spara tid och bli mer effektiv i ditt arbete.

E-learning:

Förinspelad onlinekurs
Tillgång:
Minst 12 månadar
Pris:
2995
kr (exkl. moms)
SE KURSDATUM OCH ANMÄLAN
Kvinna med hörlurar som arbetar med Excel på datorn

Kursbeskrivning

 • Tillgång till ett bibliotek med 100+funktioner
 • Logiken bakom funktionerna i Excel
 • Onlinebibliotek med funktioner att se och repetera
 • ANTAL, SUMMA, OM, ELLER, LETARAD/VLOOKUP och INDEX

Bibliotek av smarta Excel funktioner

Detta är en fördjupningskurs i Excelfunktioner för dig som redan kan grunderna men vill grotta ner sig i de olika funktionerna som finns. Detta så du kan spara tid och bli mer effektiv i ditt arbete.


Undervisningen är online och är upplagd i korta videolektioner fördelade till olika moduler där du i lugn och ro kan fördjupa dig, gå tillbaka och repetera övningar.

Vi fokuserar på hur du använder funktioner som ”ANTAL”, ”SUMMA”, ”OM”, ”ELLER”, ”LETARAD/VLOOKUP” och ”INDEX”.

Med över 100+ funktioner blir du snabbare och mer effektiv i ditt arbete.

Vem vänder sig kursen till?

För dig som har begränsade kunskaper eller har lärt dig Excel på egen hand

Vilka förkunskaper krävs?

Grundläggande Excel eller liknande

Excelversion

 • Kursen är inspelad i Excel 2019
 • PC-användare behöver ha Office 2010, 2013, 2016 eller 365 installerat.
 • MAC-användare behöver ha Excel 2016 eller senare installerat.

Upplägg

Hur går undervisningen till?

 • Förinspelad onlinekurs (tillgänglig i minst 12 månader*)
 • Korta videolektioner (94 st som ligger på ca 1 min/vardera)
 • Lektionerna ligger upplagda i moduler (12 st totalt med en videotid på 1 h och 40 min)
 • Efter avslutad modul följer en quiz för att testa dina kunskaper
 • Övningsuppgifter så du praktiskt får lära dig att arbeta i Excel
 • Kursen beräknas ta ca 4 h totalt inkl. quiz och övningar

*Denna kurs är abonnemangsbaserad och du har full tillgång till kursen de första 12 månaderna från det att anmälan görs. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen med årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkor och FAQ

Kursmoduler

1. Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA
(11 videolektioner| 1 quiz)

 • ANTAL - Räkna antal celler som innehåller tal
 • ANTALV - Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
 • ANTAL.TOMMA - Räknar antalet tomma celler i ett område
 • ANTAL.OM - Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
 • ANTAL.OMF - Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
 • Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
 • SUMMA - Adderar alla värden i ett cellområde
 • SUMMA.OM - Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
 • SUMMA.OMF-Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
 • PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
 • Quiz - Kap 1


2. Funktioner med OM och ELLER
(3 videolektioner| 1 quiz)

 • OM - Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
 • Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
 • Skapa en funktion med flera OM-funktioner
 • Quiz – Kap 2


3. Hantera cellreferenser
(4 videolektioner| 1 quiz)

 • Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
 • Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
 • Summera värden från flera blad med 3D-referenser
 • Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
 • Quiz – Kap 3


4. Funktioner som hanterar datum och tid
(9 videolektioner| 1 quiz)

 • En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
 • Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
 • Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
 • Räkna antalet dagar till ett jubileum
 • SLUTMÅNAD - Hitta vilket datum som är det sista i en månad
 • Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
 • VECKODAG - Ta reda på vilken veckodag ett datum är
 • NETTOARBETSDAGAR - Antalet arbetsdagar mellan två datum
 • ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
 • Quiz – Kap 4


5. Textfunktioner
(11 videolektioner| 1 quiz)

 • Ta reda på om texten i två olika celler är lika
 • Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
 • Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
 • RENSA/STÄDA - Tar bort oönskade tecken från cellen
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • SÖK/HITTA - Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
 • BYT UT/ERSÄTT - Byt ut och ersätt text i celler
 • Räkna hur många ord som finns i en cell
 • Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
 • Sära på text från celler
 • Hur du använder Text till kolumner
 • Quiz – Kap 5


6. Funktioner för att leta och söka värden och referenser
(9 videolektioner| 1 quiz)

 • Sök och hämta värden med LETARAD
 • Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
 • PASSA, INDEX, VÄLJ - Används för att hitta värden i en lista
 • Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
 • Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
 • Returnera referensen på cellen med det högsta värdet
 • Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
 • Hämta ett värde i tvådimensionell område med INDEX/PASSA
 • Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
 • Quiz – Kap 6


7. Finansiella funktioner
(10 videolektioner| 1 quiz)

 • BETALNING - Belopp per månad för att betala ner ett lån
 • RÄNTA - Beräkna vilken ränta du har på lånet
 • PERIODER - Hur många perioder som behövs för att betala lånet
 • NUVÄRDE - Beräkna hur stort beloppet på lånet ska vara
 • SLUTVÄRDE - Beräknar värdet på lånet efter avbetalningarna
 • AMORT - Beräknar amorteringsdelen av ett lån
 • RBETALNING - Beräknar hur mycket som är ränta per avbetalning
 • IR - Beräknar internräntan för en investering
 • NETNUVÄRDE - Beräknar om en investering är lönsam
 • Ränta på ränta - Hur du skapar en beräkning
 • Quiz – Kap 7


8. Statistikfunktioner
(11 videolektioner| 1 quiz)

 • Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDELOM
 • MEDIAN/TYPVÄRDE -Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
 • STÖRSTA/MINSTA - Tar reda på det n:te största/minsta värdet
 • Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
 • SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
 • SLUMP.MELLAN -Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
 • Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
 • PERCENTIL -Returnerar värdet som motsvarar angiven percentil
 • KVARTIL - Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
 • Hur du gör negativa tal till noll i en lista
 • PREDIKTION - Prognostiserar nästa värde baserat på historik
 • Quiz  – Kap 8


9. Funktioner som avrundar tal
(4 videolektioner| 1 quiz)

 • AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
 • Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
 • Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
 • Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
 • Quiz – Kap 9


10. Funktioner som hanterar fel i celler
(6 videolektioner| 1 quiz)

 • Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
 • Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
 • Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
 • OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
 • Spåra över- och underordnade
 • Felsök i formel eller funktion
 • Quiz – Kap 10


11. Hur du skapar och använder matrisformler
(10 videolektioner | 1 quiz)

 • Matrisformler - Används för att förenkla flera uträkningar
 • Räkna antalet fel i ett cellområde med en matrisformel
 • Räkna antal unika värden i ett cellområde
 • Räkna celler med eller- och ochvillkor
 • Hitta det oftast förekommande ordet i ett cellområde
 • Summera var n:te rad i ett cellområde
 • Summera de största värdena i ett cellområde
 • Summera ett cellområde som innehåller värdefel
 • Summera celler med eller- och ochvillkor
 • Gör en dubbelkolumnssökning med en matrisformel
 • Quiz - Matrisformler


12. Funktioner för avskrivning
(6 videolektioner| 1 quiz)

 • En introduktion till kapitlet om nedskrivning
 • LINAVSKR - Beräkna med linjär avskrivning
 • ÅRSAVSKR - Beräkna med årsavskrivning
 • DB - Beräkna med fast degressiv avskrivning
 • DEGAVSKR - Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
 • VDEGRAVSKR - Beräkna med variabel degressiv avskrivning
 • Quiz – Kap 12

Excelversion

 • Kursen är inspelad i Excel 2019
 • PC-användare behöver ha Office 2010, 2013, 2016 eller 365 installerat.
 • MAC-användare behöver ha Excel 2016 eller senare installerat.

Anmälan

Excelfunktioner fördjupning
E-learning:
Förinspelad onlinekurs, tillgång 12 månadar*
Pris:
2995
kr (exkl. moms)
Efter det att din anmälan blir registrerad i våra system kommer du att få ett mail från vår kundservice med dina inloggningsuppgifter.
Tack för att du vill gå på kurs hos oss. Så fort vi har behandlat din anmälan och registrerat dig i våra system kommer du att få ett mail från vår kundservice med dina inloggningsuppgifter. Har du några frågor, vänligen kontakta oss på hej@excelskolan.se
Feil med anmälen, pröv igjen senare.

Excelfunktioner fördjupning

E-learning:
Förinspelad onlinekurs, tillgång 12 månadar*
Pris:
2995
kr exkl. moms
Efter det att din anmälan blir registrerad i våra system kommer du att få ett mail från vår kundservice med dina inloggningsuppgifter.

Välj plats

Kursen kan genomföras internt hos kunden

Välj datum

Kontakta oss för att se på möjliga datum.

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

12846886

2. Deltakere

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Fakturainformation

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
2995
kr. exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
2995
kr. exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

60939
Tack för att du vill gå på kurs hos oss. Så fort vi har behandlat din anmälan och registrerat dig i våra system kommer du att få ett mail från vår kundservice med dina inloggningsuppgifter. Har du några frågor, vänligen kontakta oss på hej@excelskolan.se
Feil med anmälen, pröv igjen senare.
Köpvillkor & FAQ >>
*Kursen är abonnemangsbaserad och du har full tillgång till kursen de första 12 månaderna från det att anmälan görs. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen med årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkor och FAQ

Excelversion

 • Kursen är inspelad i Excel 2019
 • PC-användare behöver ha Office 2010, 2013, 2016 eller 365 installerat.
 • MAC-användare behöver ha Excel 2016 eller senare installerat.
Se alla onlinekurser härSe alla klassrumskurser här
Excelskolan c/o IC Training Sweden AB
Confex Sverige AB,
c/o View Group
Box 17233
104 62 Stockholm
Telefon: 031-10 56 78
Följ oss
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tack for din anmälen
Oops! Something went wrong while submitting the form.