Pris:
13995
kr (exkl. moms)
TIlL ANMÄlAN

Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop

Omfattande funktioner för dataanalys och visualisering av beslutsprocessen i din verksamhet

Klassrumskurs:
Fysiskt/Digitalt via Zoom,
2
dag
dagar
Pris:
13995
kr (exkl. moms)
Gå 3 betala för 2
SE KURSDATUM OCH ANMÄLAN
Beslutstöd med Excel och Power BI Desktop

Kursbeskrivning

 • Ta fram din egna lösning för beslutsstöd
 • Lär dig visualisera, analysera och hantera stora datamängder
 • Behärskaverktygen Power Query och Power BI Desktop

Lär dig ett analysverktyg som är effektivt och som sparar utgifter

Undvik jakten på specialutformade analysprogram för beslutsstöd och lär dig istället utveckla ett eget verktyg med hjälp av Excel och den kostnadsfria appen Power BI Desktop. Du kommer att snabbt och enkelt få ett analysverktyg som är effektivt och som sparar utgifter.

Under två dagar kommer du lära dig hur du skapar ett samspel mellan ditt affärssystem och Excel/Power BI Desktop. Genom en praktisk undervisning tillsammans med vår mycket kunnige kursledare kommer du få öva dessa två verktyg i ditt ekonomi- och analysarbete. Du får med dig flera konkreta tips som garanterat kommer att förenkla din arbetsvardag. Kursen inriktar sig på att samla, hantera och analysera historiska data och hur duskapar tydliga rapporter av nyckeltal.

Efter denna kurs kommer du enklare få översikt över ditt företags ekonomiska situation och ökamöjligheten till bättre lönsamhet. Du kommer också lära dig hur du kvalitetssäkrar din data för att undvika att analysen förstörs på grund av felaktigt hanterade data.

Vem vänder sig kursen till?

Beslutsfattare, Ekonomiansvariga, Controllers, Ekonomichefer, Ekonomikonsulter, Analytiker, IT-personal.

Vilka förkunskaper krävs?

Du har god erfarenhet av Excel och ett intresse för beslutsstöd och BI. Du har gått Excel försjälvlärda, Excel för ekonomer eller något liknande.

Kunskapsmål
 • Förstå möjligheterna med de olika verktygen för beslutsstöd
 • Behärska olika datastrukturer och se fördelar och nackdelar
 • Få kunskap om hur du modellerar och relaterar data
 • Lär dig arbeta effektivare med Pivottabeller
 • Hantera de nya verktygen Power Query och Power BI Desktop
 • Lär dig koppla värdefulla data mot olika målgrupper
 • Insikter i hur du analyserar och visualiserar stora datamängder

Program

Grundläggande genomgång av beslutsstöd

• Utveckling från Office 2010 till Office 365

• Power Pivot till Datamodellen i Excel

• Power Map och Power View

• Microsoft Query blir Power Query i Excel

• Införandet av appen Power BI Desktop

• Dashboard, ETL och beslutsstöd

Behandling och strukturering av data

• Hur du behandlar och strukturerar stora datamängder i Excel

• Använda tabeller, datamodell och relationer i Excel och dess möjligheter

• Hur du skiljer på färdigt resultat/layout och data

• Relationer och kopplingar i Excel

• Konvertering mellan olika datatyper

Power Pivot och dess funktioner i Excel

• Importera och länka data och information från Excel, databaser och andra datakällor

• Hur du arbetar med DAX-funktioner, relationer, data, datatyper och layout

• Hur du använder Power Pivot Tabeller och Power Pivot Diagram för att ta fram utdata och olika rapporter

• Avsluta ett arbete med Dashboards

Power Query och dess funktioner i Excel

• Utveckling från tidigare Microsoft Query

• När du ska importera eller länka data från textfiler, Exceltabeller och webbdata

• Hur du transformerar, konverterar och tvättar data.

• Följ dina aktiviteter i olika lagrade steg och lär dig hur du redigerar dessa

• Kolumner: ersätt värden, slå isär eller slå ihop kolumner

• Gruppera frågesvar på ett eller flera fält

• Lär dig formatera om Exceltabeller som är breda och långa, till smala och korta

• Lär dig bygga en lösning med Power Query som jämför utfall mot budget

Pivottabeller och handfasta tips

• Transitdata, datakällor och att uppdatera

• Hur du använder ett Utsnitt för att filtrera flera Pivoter

• Flera beräkningsmetoder av Värdefält, procent-andelar och hur du tar fram skillnader i procent över perioder

• Delsummor och grupperingar av fält

• Inställningar av Pivottabeller

• Ta ut data från olika datakällor och hantera dess relationer

• Lär dig formler som hämtar och jämför data från Pivottabeller och hur du beräknar data inne i en pivottabell.

• Handfasta tips kring Pivotdiagram

Power BI Desktop (Data)

• Genomgång av funktioner och möjligheter av den nya appen

• Hur du använder Power BI Desktop för att komma åt olika typer av Datakällor

• Hur du skapar frågor på frågor

• Transformera: ändra data och ändra struktur genom att Transponera data

• Hur du Pivoterar och Konverterar data

• Kolumner: Skapa nya kolumner med exempel och beräkningar, hantera datum och tid

Power BI Desktop (Visualisera)

• Förstå och prova olika Datamodeller

• Lär dig göra det snyggt genom att visualisera som Tabell, Diagram, Matris och Kartor

• Snabbmått och KPI:er, skapa och ställ in korrekt

• Filtrera en hel Sida, ett eller flera objekt

• Lär dig använda Villkorsstyrt format och belys avvikelser

• Avsluta ett arbete med olika Dashboards

• Dela och Publicera resultat

• Lär dig manövrera i appen och håll den uppdaterad

• Praktiska övningar på egen data utifrån ditt önskemål

 

Hålltider för dagarna

08.30 Registrering och fika

09.00 Kursen börjar

10.20 Förmiddagsfika

12.00 Lunch

14.20 Eftermiddagsfika

16.00 Kursen avslutas

Kursledare

Conny Karlsson

Conny Karlsson har undervisat inom Excel och Access under en lång tid. Han har även gett ut IT-böcker inom området och utarbetar alltid sitt kursmaterial själv. Idag finner du Conny på kurserna ”Excel för ekonomer”, ”Pivottabeller och rapportering i Excel” samt "Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop".

Hans förmåga att anpassa undervisningen efter gruppens kunskapsnivå uppskattas alltid av alla deltagare. Connys motto är att ”du efter avslutad kurs ska bli mer effektiv och lönsam i ditt beslutsfattande”. Conny har byggt massor av lösningar åt stora och mindre företag och han relaterar alltid kursmoment till verkliga case.

Conny möter du i Stockholm, Göteborg och Malmö

Mycket kompetent och hjälpsam lärare som fokuserade på det viktigaste och hade högt och lagom tempo på alla övningar. Han gjorde verkligen kursen!

Katrin Eriksson, Controller
-  Västra Götalandsregionen

Detta är en certifierad kurs

Detta är en premiumprodukt  och är kvalitetsgranskad och godkänd i enlighet med  DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Detta innebär att vi kan garantera dig som deltagare en relevant och aktuell kurs. Ett certifikat med denna stämpel blir ett tryggt erkännande både för dig och för din arbetsgivare

Examensprov

Du kommer efter avslutad kurs att få ett examensprov tillsänt till dig på e-post som är tillgängligt för dig i sju dagar. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV -ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Praktisk information inför examensprovet

 • 30 frågor (multiple choice) med fyra svarsalternativ
 • 60 minuter att besvara alla frågor och du får resultatet direkt
 • Minst 50 % av frågorna måste vara rätt för att få godkänt
 • Vid godkänt resultat får du ett certifikat via e-post
 • Efter icke-godkänt examensprov får du möjlighet att kostnadsfritt utföra examensprovet en gång till
 • Examensprovet finns tillgängligt sju dagar efter avslutad kurs

Anmälan

Du måste ta med egen dator

Till kursen behöver du ha med egen PC och Office 2010, 2013, 2016 eller 365 ska vara installerat.

PS: Du kan ha MAC – dock finns vissa begränsningar

MAC och Office 365 installerat fungerar på kursen. Dock vill vi göra dig uppmärksam på följande:

 • Kursdokumentationen är anpassad och skriven för PC-versionen
 • Några enstaka arbetsmoment och kortkommandon under kursen kan skilja sig från PC och MAC.
 • Några verktyg som kursledaren hänvisar till kanske inte finns på MAC.
 • Supporten efter kursen kan bli begränsad om det är MAC-relaterande frågor.

Se alla onlinekurser härSe alla klassrumskurser här
Excelskolan c/o IC Training Sweden AB
Confex Sverige AB,
c/o View Group
Box 17233
104 62 Stockholm
Telefon: 031-10 56 78
Följ oss
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tack for din anmälen
Oops! Something went wrong while submitting the form.